Giống như hầu hết các truyền thuyết sáng tạo của các nền văn hóa khác, trong thần thoại Slavicm thuở ban đầu thế giới chỉ là một màn đêm u tối. Rod – vị thần đầu tiên, cũng là người khởi tạo ra thế giới, lúc này đang nằm trong một quả trứng khổng lồ. Không ai biết ai hay thứ gì đã tạo ra thần Rod, người ta nói tự ông đã tạo ra ông.

Khi quả trứng tách vỏ, thần Rod chui ra và bắt đầu sáng tạo thế giới, Ông chia tách trời và biển ra riêng, đặt các lục địa vào giữa và tạo ra các vị thần khác (tạo ra thế nào chưa được đề cập đến chi tiết). Ông dùng chính cơ thể mình để tạo ra các hiện tượng thiên nhiên. Mặt trời được tạo ra từ má, mặt trăng từ ngực, các ngôi sao từ đôi mắt, bình minh và hoàng hôn được tạo ra từ trán, màn đêm được tạo ra từ suy nghĩ của ông (suy nghĩ đen tối???). Gió, mưa, tuyết được tạo ra từ hơi thở, các thành phố được tạo ra từ nước mắt của thần Rod và sấm sét được tạo ra từ tiếng nói của ông. Con người và các sinh vật sống được tạo ra từ những mảnh vỏ trứng. Sau khi sáng tạo, người ta nói rằng Rod đã ra ngoài vũ trụ hoặc chính ông trở thành vũ trụ. Một thế giới cơ bản đã bắt đầu thành hình như vậy.

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

avatar