CHARON – Người lái đò trên sông Styx và Acheron

0
1435

Charon là người lái đò trên sông Styx và Acheron, nhận nhiệm vụ mang linh hồn người chết địa ngục, nơi Hades phán xử. Nhưng chẳng có cái gì là miễn phí. Để được qua sông và tới nơi an nghỉ cuối cùng, người đi đò phải trả một đồng obolus hoặc một đồng danake. Những người khi chết mà không có trong miệng một đồng xu làm lệ phí sẽ phải lang thang trên bờ một trăm năm tới vĩnh viễn.

Charon là con trai của Nyx với Erebus. Trong thần thoại Etruscans, Charon tên là Charun.