Nhị Vĩ

0
465

Nhị Vĩ (Nibi) có tên là Matatabi (又旅,Nhự Lữ), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Mây (Kumogakure), hiện thân là con mèo hai đuôi. Jinchuriki gần nhất của nó là Yugito của Làng Mây.