Tam Vĩ

0
479

Tam Vĩ (Sanbi) có tên là Isobu (磯撫,Cơ Vũ), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Sương Mù (Kirigakure), hiện thân là con rùa ba đuôi. Jinchuriki gần nhất của nó là Mizukage Đệ Tứ Yagura của Làng Sương Mù. Tuy nhiên Akasuki bắt được nó trong tình trạng không có Jinchuriki.