TƯỚNG LIỄU- QUÁI XÀ TRUNG HOA

0
2334

Nói đến họ hàng nhà rắn nhiều đầu, hẳn chúng ta đều biết đến con Hydra bên Hi Lạp, hoặc mãng xà Yamata no Orochi bên Nhật. Và hôm nay bài viết sẽ về một con quái xà cực bá khác- đó là Tướng Liễu
Tướng Liễu là một đại tướng của Thủy thần Cộng Công. Đại hồng thủy đổ xuống trần gian chính là do Cộng Công,dưới sự chấp thuận của Thiên Đế. Sau này, khi Đại Vũ được Thiên Đế chấp nhận trị thủy, thì Cộng Công đã kháng cự. Đại Vũ, với sự giúp đỡ của các vị thần khác, đã đẩy lui được Cộng Công
Nhưng Tướng Liễu lại xuất hiện cản trở. Tướng Liễu là một con mãng xà tám đầu khổng lồ, mỗi cái đầu há ra nuốt trọn cả quả núi. Nó có thể tạo ra một dòng nước lũ độc khủng khiếp. Với sức mạnh như thế, Tướng Liễu một mình chống trả cả liên quân thần thánh của phe Đại Vũ. Trải qua một cuộc chiến dai dẳng và tốn sức,cuối cùng phe Đại Vũ cũng chiến thắng và diệt được Tướng Liễu
Tuy nhiên một vấn đề lại nảy sinh. Dòng máu cực độc của Tướng Liễu chảy lan ra khắp mặt đất, giết chết mọi sự sống. Đại Vũ bèn ra lệnh đắp đất ngăn dòng chảy máu, nhưng không thứ đất nào có thể chịu đựng được thứ chất độc ấy
Cuối cùng,Đại Vũ nảy ra sáng kiến đào một con cái hố rộng, dẫn luồng máu độc của Tướng Liễu vào. Rồi Hạ Vũ cho dựng bốn cái đài đặt xung quanh mới trấn yểm nổi