ELF

0
1870

Elf hay Elves (số nhiều) (tiếng Bắc Âu cổ là ælf) là một chủng loài trong thần thoại Bắc Âu. Khác với định nghĩa tiếng Anh là “yêu tinh”, người Bắc Âu coi Elf như những “á thần”. Họ là giống loài đẹp đẽ, “đẹp hơn ánh dương”, địa vị cao quý cho thấy họ có liên quan trực tiếp tới các vị thần Aesir và Vanir. Nam thần Freyr là người quản lý Alfheim, quê hương của Elf. 

Các Elf đôi khi có vài mâu thuẫn nho nhỏ với con người. Bởi Elf có khả năng reo rắc bệnh tật, nên họ thường xuyên làm thế nếu thích. Và tất nhiên là Elf cũng dư khả năng chữa bệnh đấy cho nạn nhân, chỉ cần nạn nhân trả một cái giá phù hợp, ví dụ như hi sinh bản thân phục vụ cho họ chẳng hạn.