IMOOGI- RỒNG HÀN QUỐC

0
1481

Imoogi là loài đầu tiên trong họ Long (rồng phương đông) được mình đề cập đến. Imoogi là một họ hàng xa của loài Long, phân bố ở Hàn Quốc
Imoogi có hình dáng một con rồng biển, nhưng không có chân, sừng bé, và không biết bay nốt. Imoogi kém xa loài Long về cả yếu tố thể chất lẫn phép thuật. Chúng cũng không thông minh cho lắm, và bị xem là tầng lớp dưới đáy trong xã hội Long tộc
Tương truyền nguyên là do một số thành viên của Long tộc đã đắc tội gì đó với thiên đình (mà tội thì kể cả đánh vỡ cái chén cũng là tội, cứ nhìn Uyển Liêm thiên tướng –Sa Ngộ Tĩnh là biết) nên đã bị giáng xuống làm Imoogi mãi mãi.Đặc điểm này di truyền theo dòng họ nên những con đời sau cũng là Imoogi. Nhưng sau một thời gian thì thiên đình cũng mở lòng khoan hồng,cho đám con cháu dòng họ Imoogi một cơ hội. Một con Imoogi thế hệ con cháu cứ tu luyện đủ một ngàn năm, trải qua một đợt sát hạch gì gì đó thì có thể hóa thành Long.