Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân

0
272

Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân

Kể từ sau khi khai thiên lập địa cho đến lúc đó không biết là bao nhiêu thế kỷ. Chỉ biết thời đó trước cả thời Hồng Bàng. Một vùng từ núi Ngũ Lĩnh cứ như bây giờ là thuộc về Hồ Nam Trung Quốc đi suốt về phía đông nam và phía nam cho đến biển cả, muôn vật và nhân dân đã sinh tụ đông đảo, Nhưng đời sống con người nói chung còn cơ cực. Tuy đã biết trồng lúa, dệt vải, săn bắn, và chài lưới nhưng một phần thì cách làm ăn còn thô vụng, một phần thì cọp beo, thuồng luồng làm hại. Hơn nữa, có nhiều yêu tinh qủy quái hoành hành từng địa phương bắt người bắt của làm cho nhân dân khốn  khổ.

Lúc đó ở vùng Lạc Việt cứ như bây giờ là Bắc bộ xuất hiện một thần là Lạc Long Quân (rồng xứ Lạc) gọi tắt là Long Quân.

Tiên tổ của thần vốn phát tích từ miền Nam núi Ngũ Lĩnh. Theo như sách Lĩnh nam chích quái thì Lạc Long Quân có một ông tổ xa xôi là Thần Nông ở phía Bắc núi Ngũ Lĩnh. Việc đó thì cũng mơ hồ. Chúng ta chỉ biết Lạc Long Quân là con của Kinh Dương Vương. Mẹ Kinh Dương Vương là con gái Vụ Tiên chính là thần Núi ở dãy Ngũ Lĩnh phía Nam. Mà mẹ Lạc Long Quân lại là con gái thần hồ Động Đình. Như vậy chúng ta có thề đoán được từ dòng giống  thần Núi và thần Nước mà có thần Lạc Long Quân ra đời.

Kinh Dương Vương cứ theo tục truyền thì cầm đầu nước Quỷ đỏ (Xích Quỷ), Không nghe nói thời ấy Kinh Dương Vương đã từng đưa dân quỷ đỏ đánh đông dẹp bắc gì nhưng chắc chắn là thần đã chiếm cứ một địa bàn rộng rãi từ núi Ngũ Lĩnh về nam. Sức của thần rất khoẻ, oai quyền của thần cũng khá lớn  cho nên mới làm vua một giang sơn và làm rể thần hồ Động Đình (Động Đình Quân). Cô con gái của thần này là Long nữ vốn thuộc nòi rồng. Cho nên Lạc Long Quân sau này một phần lớn được di truyền tính chất của mẹ.

Lạc Long Quân cứ như tên gọi là một thân hình rồng. Thần tính ưa nước. Lớn lên, thần được Kinh Dương Vương cho cai quản đất Lạc. Vùng đất Lạc là một nơi thắng địa đầy những kỳ hoa dị thảo, trâu cầm dị thú: nào là voi, tê, đồi mồi, chim trả, nào là vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết. Lại bốn mùa khí hậu không nóng quá, không rét quá. Lạc Long Quân rất vui thích được làm chủ nhân ông trên một non sông đất nước mới. Thần bèn đưa bộ hạ Quỷ đỏ đi hướng về miền bờ biển đông nam chọn một địa điểm làm nơi ở lâu dài.