THẦN THOẠI CHILE-  CAICAI VS TRENTREN- BIỂN CẢ ĐỐI ĐẦU ĐẤT LIỀN

0
468

Chuyện kể rằng khi thuở xa xưa, tức giận trước sự bất kính của loài người, biển cả đã nổi giận và tạo ra con mãng xà khổng lồ tên là Caicai. Con quái vật lao lên mặt đất, tạo ra đại hồng thủy nhấn chìm loài người và tất cả các giống loài.
Con người kinh hoàng cầu khẩn các vị thần cứu giúp. Và Mặt đất đã đáp lại.Mặt đất nứt ra, sinh ra một con mãng xà khổng lồ không kém- Trentren. Nó đẩy lùi Caicai ra biển cả và cứu sống loài người.
Nhưng cuộc chiến của hai con quái vật này chưa bao giờ dừng lại.Người ta nói rằng trận chiến kinh hồn này đã tạo ra sóng thần, động đất và bão tố cho đến tận ngày nay.