Tsuchikage Đệ Tam – Onoki (オオノキ,Tiểu Dã Hỉ)

0
1017

Tsuchikage Đệ Tam tên thật là Onoki, có biệt hiệu là “Lưỡng Thiên Xứng”, còn bị gọi là “Lão Ba Phải”. Ông là một Kage rất già, cháu của Tsuchikage Đệ Nhất và đệ tử số một của Tsuchikage Đệ Nhị. Do tuổi tác đã cao nên Tsuchikage Đệ Tam thường gặp vấn đề với cái lưng của mình. Ông là người có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh cao ngút trời, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ ninja già nua và bảo thủ. Tuy nhiên, sau khi làm việc và tiếp xúc với Kazekage Đệ Ngũ Gaara, ông đã tự nhận thấy mình là “lão già gàn giở” và dần thay đổi tính cách.

Về năng lực, Tsuchikage Đệ Tam là một ninja cực kỳ mạnh, một trong hai người duy nhất thừa hưởng Huyết Kế Phát triển (vượt trên cả Huyết Kế Giới Hạn, người còn lại chính là thầy của ông, Tsuchikage Đệ Nhị). Huyết Kế Phát triển cho phép Tsuchikage Đệ Tam và Đệ Nhị sử dụng ba nguyên tố Thổ, Phong, và Hỏa để tạo ra Trần Thuật, một nhẫn thuật cực kỳ mạnh. Ngoài ra khi ông sử dụng Thổ Độn của mình, ông có thể giảm trọng lượng của cơ thể cũng như của các vật thể khác, nhẹ đến mức có thể bay được. Ông là người đã từng giao chiến với Uchiha Madara trước đây.