YELBEGHEN- QUÁI LONG SIBERIAN

0
600

Yelbeghen là một con rồng trong truyền thuyết xứ Siberia, nhưng nó không hẳn là rồng. Nó là một con quái vật cổ xưa, có khả năng biến hình
Tuy nhiên, hình dạng thường thấy của Yelbeghen là một con rồng khổng lồ nhiều đầu. Nơi sinh sống của nó là dưới chốn âm ti của Erlik (mà nhân tiện, truyền thuyết vùng Siberia có liên hệ mật thiết đến thần thoại Mông Cổ)
Là một sinh vật ưa bóng tối,nó cực ghét ánh sáng, đặc biệt là từ mặt trời,mặt trăng và những vì sao. Bởi thế, nó quyết định xơi mấy cái nguồn sáng ấy
Với kích cỡ khủng khiếp của mình, Yelbeghen dễ dàng tấn công,gần như nuốt chửng mặt trời và mặt trăng.Nhưng mỗi lần như thế, nó lại bị Ulgen- thần ánh sáng, bắn tên xua đuổi, buộc nó chạy xuống âm phủ trị thương. Khi lành, với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc,nó lại lao lên đớp mặt trăng và mặt trời, nhưng rồi lại bị bắn thương và chạy về. Chính những lần đớp hụt của Yelbeghen tạo ra nhật thực và nguyệt thực. Không chỉ tấn công mặt trời và mặt trăng, Yelbeghen còn tấn công những vì sao, khiến những ngôi sao chạy trốn, gây ra hiện tượng sao băng
Thường thường, Yelbeghen thu nhỏ kích cỡ và di chuyển bằng cách cưỡi trên một con bò khổng lồ 99 sừng (con rồng lười khủng khiếp)