Kaldr – The Ancient Apparition

0
464

“My spirit may be locked in ice, but my rage still burns.”
Linh hồn ta có thể đã bị nhốt trong băng giá, nhưng cơn thịnh nộ của ta vẫn bùng cháy.

Kaldr, the Ancient Apparition, là hình chiếu vượt qua cả thời gian. Hắn sinh ra từ cái giá rét tận cùng của hư không vô hạn, đã chứng kiến cả cảnh vũ trụ được sinh ra, cũng như đang chờ đợi giây phút mà nó lụi tàn.

Kaldr đã, Kaldr đang, và Kaldr vẫn sẽ luôn như thế…tất cả những gì mà chúng ta nhận thức được, hay chúng ta đã được chứng kiến hắn hùng mạnh thế nào, kỳ thực cũng chỉ là một tiếng thở dài đang dần tiêu tán của cái chân thật duy nhất, của Kaldr vĩnh cửu.

Có nhiều người tin tưởng rằng, theo sự biến chất và suy vong của vũ trụ, lực lượng và ánh hào quang của Kaldr sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ – rằng Ancient Apparition sẽ ngày càng tràn đầy nhựa sống và trở nên cường đại đến gần như vĩnh cửu.

Băng giá của Kaldr có thể khiến vạn vật bị đông lại, hình chiếu của hắn sẽ tạo ra một tia sáng chói lòa khủng khiếp vượt ngoài tầm nhìn. Hắn đã vượt quá tầm của một Apparition từ lâu.

MỘT SỐ CÂU NÓI :
The Age of Ice begins! – Kỷ nguyên của băng hà bắt đầu! (Khi được pick)
The frost takes you. – Sương giá sẽ tiễn ngươi đi. (Khi giết 1 hero bất kì)
Hm hm hm hm…your summer is over. – Hm hm hm hm…Mùa hè của ngươi đã chấm dứt. (Khi giết 1 hero bất kì)
Crystal Maiden, you dare cross ice with me? – Crystal Maiden, ngươi dám so băng của ngươi với băng của ta?
Pudge, it’s the meat locker for you! – “Pudge, đó chính là kho thịt đông lạnh dành cho ngươi! (Khi giết Pudge)
Lich, your ice is weak. – Lich, băng của ngươi quá yếu (Khi giết Lich)
Dispersed to the winds. – Phân tán theo làn gió. (Khi chết)
I’m too old for this! – Ta đã quá già cho việc này (Khi chết)
Another ice age is coming. – Một kỷ nguyên băng hà khác đang đến (Khi nhặt Aegis)
Winter always returns. – Mùa đông luân hồi (Khi hồi sinh)