Zalama – Tiểu sử, năng lực, sức mạnh

0
1513

Zalama (ザラマ, Zarama) là người đã tạo ra Rồng và Ngọc rồng siêu cấp.

Tiểu sử

Ông đã tạo ra Ngọc rồng siêu cấp vào năm đầu tiên của lịch Divine. Kích thước của chúng to bằng cả hành tinh (khoảng 37.196 km). Một năm sau ông được cấp bằng sáng chế cho việc tạo ra những viên ngọc hoàn hảo ở mọi góc độ (bao gồm thiết kế đánh số thứ tự lên các viên ngọc). Zalama cũng đặt ra câu thần chú để triệu hồi Rồng siêu cấp:” “Come forth, Dragon of the Gods, and grant my wish pretty peas!” (tạm dịch: Hãy ra đi thần Rồng, và thực hiện điều ước nhỏ bé của ta”.

Điều hạn chế là Rồng siêu cấp chỉ thực hiện được 1 điều ước. Và sau điều ước đầu tiên thì ông đã phân tán ngọc rồng đi khắp vũ trụ 6 và 7.

Sức mạnh

Sức mạnh của Zalama vẫn là điều bí ẩn nhưng ông có thể tạo ra được Rồng siêu cấp và ngọc rồng siêu cấp thì chứng tỏ uy lực cực lớn. Theo dự đoán của người viết thì ông cũng là 1 cặp cơ thể cộng sinh với Zeno. Zeno là vị vua hủy diệt còn Zalama là vua sáng tạo.