Ares – vị thần Chiến tranh

0
2311

Ares là vị thần Chiến tranh, con trai của Zeus và Hera. Ông là đại diện cho bạo lực và sự hung bạo.

Ares thường chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và căm ghét của cha mẹ. Trong các truyền thuyết, ông cũng thường xuất hiện trong vai trò của kẻ phản diện.

Tuy vậy, trước khi xuất quân tham chiến, các đội quân thường có tập tục hiến tế người sống cho thần Ares để cầu xin chiến thắng.

Đồng hàng cùng Ares trên chiến trường là những người tùy tùng của ông: Deimos – vị thần của nỗi kinh hoàng, Phobos – vị thần của sự sợ hãi và Iris – nữ thần của sự bất hòa.

Biểu tượng của Ares là lợn rừng, rắn, chim kền kền, giáo và khiên.