QUỶ NỮ ENEPSIGOS – NHÀ TIÊN TRI CHO VUA SOLOMON

0
592

Enepsigos là quỷ dữ trong hình dạng của một người phụ nữ hai đầu. Enepsigos có rất nhiều cái tên và có thể biến hình thành nữ thần hoặc các dạng khác. Thường cô ta sẽ lấy chủ yếu là ba hình dạng của nữ tam vị nữ thần bởi cô ta trú ngụ gần mặt trăng (trăng vốn có ba hình dạng là trăng già, trăng tròn và trăng non). Enepsigos được gọi lên bởi thần Kronos, vị thần thời gian trong thần thoại Hy Lạp.
Trong Cựu ước của Solomon, Enepsigos bị vua Solomon trói buộc bằng ba vòng xích và cô ta phải tiên tri cho vua. Enepsigos đã tiên đoán rằng vương quốc của Solomon sẽ bị chia cắt, đền thờ Jerusalem sẽ bị phá hủy bởi vị vua Ba Tư, Medes và Chaldeans. Những công cụ trong đền thờ sẽ được sử dụng để phụng sự các vị thần khác. Những vỏ chứa từng được dùng để giam giữ con quỷ sẽ bị phá hủy bởi con người, quỷ dữ được giải thoát và tràn ngập khắp thế giới, khiến đàn ông lạc lối cho đến khi Con của Chúa bị đóng đinh. Đứa Con này sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ và là người duy nhất có quyền năng đánh bại quỷ dữ. Tên của ngài là Emmanuel (Emmanouel), giá trị số học của những ký tự trong tên ngài là 644. Solomon đã không tin Enepsigos và trói cô ta vào một sợi xích không thể phá hủy. Nhưng sau này ông đã chứng kiến được một phần sự thật trong lời tiên tri của cô ta, khi ông lầm lạc bởi một người phụ nữ thờ phụng các vị thần dị giáo và vương quốc của ông bị chia cắt bởi Chúa.