Tổng lãnh thiên thần Michael

0
1271

Là thiên thần bảo vệ và là người quyền lực nhất trong số các thiên thần. Tên của Ngài cũng có nghĩa là “Người sánh bằng với Chúa” (One who is as God). Ngài được coi là một nhà lãnh đạo và là người bảo hộ cho sự công bằng, công lý và lòng thương xót. Trong cuộc chiến Hell vs Heaven trứ danh, Michael là người lãnh đạo các thiên thần chống lại cuộc lật đổ của Lucifer. Tổng lãnh thiên thần Michael được miêu tả như một chiến binh cầm thanh gươm lớn. Michael thường giúp đỡ con người trong những hoàn cảnh khiến họ lo lắng, sợ hãi. Ngài giúp họ cảm thấy an toàn hơn và bớt đi sự hoài nghi, sợ hãi.