Về các đấng toàn năng trong thế giới Comics

2
2958

Đấng toàn năng có nghĩa là vô đối, muốn làm gì cũng được có thể solo hết với tất cả các nhân vật và mang sức mạnh tuyệt đối. Đừng bao giờ nói 1 thằng dù có mạnh đến đâu đi nữa mà có thể vượt qua được 1 đấng toàn năng. Và với họ, đừng bao giờ lôi từ Logic ra để so sánh ), bạn sẽ fail 100%, ví dụ bảo Goku đánh thắng One Above all chẳng hạn 

Gần như toàn năng:

Có thể nói những người đó gần như mạnh nhất trong vũ trụ (universe)/ đa vũ trụ (multiverse), hoặc toàn bộ mọi thứ (Omniverse), nhưng họ không phải mạnh nhất. Ví dụ như Thanos với găng tay Infinity Gauntlent vẫn thua Living Tribunal 1 phép mặc dù hắn có thể giết sạch 99,9999999% Multiverse với 1 cái nhìn đểu

Và nhiều nhân vật đã được Fanboy buff quá mức năng lực của mình, tung hô là họ sẽ chấp hết. Tiêu biểu là Goku, Alucard, Dark Schneider và Yuki Nagato.

Hầu hết các nhân vật được gọi là gần như toàn năng đều là những người có khả năng thay đổi thực tại level cao hơn Scarlett Witch hay Franklin Richards nhiều lắm 

Các đấng toàn năng đích thực hay còn gọi là True Omnipotents bao gồm 4 người:

One Above All (Marvel Comics).
Man of miracles (Image Comics).
Gan (Dark Tower).
Kami Tenchi (Tenchi Muyo!).

Ngoài họ ra còn có một vài người cũng có thể xếp vào mức toàn năng xịn (nhưng vẫn đánh dấu ? vì còn thiếu feat). Họ bao gồm:

Akasha (Nasuverse).
Azathoth (Cthulhu Mythos).
Eru Iluvathar (Tolkienverse).
Emperor-Over-the-Sea (Biên niên sử Narnia).
God (Bastard!!)
Lord of Nightmares (Slayers)
One Being (Mortal Kombat)
Sarda the Sage (8-bit Theatre)
This Force/Gentle Pull (Mario Bros)
The Creator (Wheel of Time)
The Presence (DC Comics)
The Primal Monitor (DC Comics)
The One (Transformers)
The Quiet (Illium/Olympos)
Truth (Fullmetal Alchemist).

Các đấng gần như toàn năng (hàng xịn).

Angelic Spawn (Image Comics)
Apollo (Saint Seiya)
Arceus (Pokemon)
Bat-Mite (DC Comics)
Beyonder (Pre-Retcon) (Marvel Comics)
The Chousin (Tenchi Muyo!)
The Creator God of Light: Horakhty (Yu-Gi-Oh)
Counter-Actor (Tenchi Muyo!)
The Ds (Tenchi Muyo!)
White Phoenix (Marvel Comics)
Elaine Belloc (DC/Vertigo Comics)
The Endless (DC/Vertigo Comics)
ENIAC & Atanasoff–Berry Computer (Digimon)
Multiverse Eternity (Marvel Comics)
Full-Powered Spectre (DC Comics)
God & Satan (Image Comics)
The Great Evil Beast (DC/Vertigo Comics)
Haruka Kaminogi (Noein)
The King (Image Comics)
The Living Tribunal (Marvel Comics)
Lucifer Morningstar (DC/Vertigo Comics)
Molecule Man (Pre-Retcon) (Marvel Comics)
Mad Jim Jaspers (Marvel Comics)
Mr. Mxyzptlk (DC Comics)
Michael Demiurgos (DC/Vertigo Comics)
Primus (Transformers)
Solar, Man of the Atom (Valiant Comics)
Thanos with Infinity Gauntlet hoặc Heart of the Universe (Marvel Comics)
Trenia (Nipponverse)
U-DO (Xenosaga)
Wave of Existence (Xenogears)
Unicron (Transformers)
The Void (Final Fantasy)
YHVH (Shin Megami Tensei)
ZeedMillenniummon (Digimon).

Các đấng gần như toàn năng (hàng fake ), nói chung vẫn rất mạnh:
Alucard (Hellsing)
The Archive (Getbackers)
Bruce (Bruce Almighty)
Darkseid (DC Comics)
Dark Schneider (Bastard!!)
God (The Law of Ueki)
Hao Asakura (Shaman King)
Jafar (Aladdin)
Mephisto (Marvel Comics)
Malebolgia (Image Comics)
Odin (Marvel comics)
Q (Star Trek)
Ultimecia (Final Fantasy VIII)
Void Dragon (Warhammer 40,000)
Yuki Nagato (The Melancholy of Haruhi Suzumiya)
Rune King Thor (Marvel comics).