The Living Tribunal – Tòa án sống đa vũ trụ Marvel là ai ?

0
8693

TIỂU SỬ THE LIVING TRIBUNAL

The Living Tribunal (Toà án Sống) là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong các tác phẩm của Marvel Comics. Nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên Strange Tales #157 June 1967 (chỉ thoáng qua, xuất hiện đầy đủ trong kỳ tiếp theo) và được sáng tạo bởi Stan Lee, Marie Severin và Herb Trimpe.

The Living Tribunal xuất hiện lần đầu tiên trong “The Sands of Death”, Strange Tales #157 – 163 (6-12/1967), buộc Doctor Strange trong một thời gian hạn chế phải chứng minh rằng Trái Đất xứng đáng để tồn tại. Được tạo ra như là một sức mạnh tối cao trong vũ trụ Marvel, nhân vật này xuất hiện rải rác trong nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm What If #32 (4/1982); Rom #41 (4/1983) and Secret Wars II #6 (12/1985). The Living Tribunal tiết lộ manh mối về mục đích và bản chất của mình trong Silver Surfer vol. 3, #31 (12/1989).

Living Tribunal
Living Tribunal

Sau khi xuất hiện ngắn với vai trò quan sát viên trong Guardians of the Galaxy #16 (9/1991) và Quasar #26 (9/1991), nhân vật này đã có vai trò quan trọng hơn trong Infinity Gauntlet #1 – 6 (6-12/1991) và Warlock and the Infinity Watch #1 (2/1992). Vai trò của The Living Tribunal cuối cùng được mở rộng trong She-Hulk vol. 2, #12 (11/2006).

Living Tribunal trong Infinity Gaunlet
Living Tribunal trong Infinity Gaunlet
The Living Tribunal gần như là một thực thể toàn năng giám sát và duy trì sự cân bằng của thực tại vốn tạo nên đa vũ trụ Marvel, bao gồm vũ trụ chính và các vũ trụ song song.
Nhân vật này lần được tiên xuất hiện trước mặt Doctor Strange, thông báo ý định của mình để tiêu diệt Trái Đất vì nó ẩn chứa cái ác. Strange đã thuyết phục được the Living Tribunal rằng cái tốt cũng tồn tại và Trái Đất được cứu thoát.
Living Tribunal và Dr.Strange
Living Tribunal và Dr.Strange
The Living Tribunal xuất hiện trở lại trước Rom trong một thời gian ngắn cùng với phần còn lại của các thần vũ trụ khi thảo luận với thực thể Beyonder;  và tiết lộ với cựu sứ giả của Galactus (Silver Surfer) ba gương mặt của mình đại diện cho “Công bằng”; “Báo thù” và “Tất yếu”. Mặt thứ tư của nó được để trống, khi thực thể tuyên bố bằng nó có thể đại diện cho thực thể vũ trụ Stranger. Nó cũng là nhân chứng cho chiến thắng của anh hùng Quasar – hành động như hiện thân của thực thể vũ trụ Infinity – đánh bại Maelstrom, hiện thân của thực thể vũ trụ Oblivion.
Living Tribunal và Silver Surfer
Living Tribunal và Silver Surfer
Gần đây, Living Tribunal vĩ đại đã được Iron Man và the Watcher phát hiện đã bị giết cùng nhiều thực thể khác bởi những kẻ ngoài Đa Vũ Trụ, Ivory Kings, những kẻ đã gây ra The Incursions.

 QUYỀN HẠN VÀ KHẢ NĂNG CỦA LIVING TRIBUNAL

Living Tribunal là một thực thể hùng mạnh có nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ Multiverse. Nhưng trách nhiệm và sức mạnh của ông còn to lớn hơn thế rất nhiều, thậm chí cái Multiverse mà chúng ta vẫn hay theo dõi và yêu thích chẳng là cái gì để Living Tribunal quan tâm cả.

The Living Tribunal thật ra trú ngụ ở Marvel Macroverse -1 nơi chứa vô số tới vô hạn Multiverse. Ông là thực thể cai quản và quan sát vô số Multiverse. Thật ra, Living Tribunal chưa bao giờ vào bên trong Multiverse. Trong Marvel có 1 khái niệm gọi là M-Body, M-Body là các bản thể của 1 thực thể được Anthropomorpho tạo ra. Ở vô số Multiverse, có vô số M-Body của Living Tribunal được tạo ra để cai quản từng Multiverse, và các M-Body đó được nuôi bởi một phần sức mạnh của Living Tribunal thật, và mỗi thằng M-Body đều có khả năng 1 hit Multiverse và đều ở level Multiverse+ trở lên.Như vậy thực sự Living Tribunal có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.