Faceless Void

0
767

“Time is a river with many eddies. I have seen its head waters, and I have seen its currents reach the sea.” – “Thời gian là một dòng sông với nhiều dòng xoáy. Ta đã nhìn thấy đầu nguồn, và cũng nhìn thấy từng nhánh của nó chảy ra biển.”

Darkterror the Faceless Void là một kẻ xa lạ đến từ Claszureme, một lãnh địa nằm ngoài tầm kiểm soát của thời gian. Đó vẫn còn là một điều bí ẩn, rằng tại sao sinh thể kỳ lạ đến từ thứ nguyên khác ấy lại “hạ cánh” xuống vị diện của chúng ta, và tin rằng trận chiến tranh giành Nemesis Stones (Ancients) xứng đáng để mình làm thế. Tất nhiên, bất kể thế nào, thì sự hiện diện của hắn đã gây ra ảnh hưởng khá lớn đến sự cân bằng của thế giới này, đồng thời cũng ánh xạ đến các thứ nguyên liền kề.

Thời gian đối với Darkterror là vô nghĩa, ngoài việc là một phương tiện để ngăn trở địch nhân hoặc trợ giúp đồng đội. Tầm nhìn dài xuyên suốt cả vũ trụ đã cho hắn một khả năng đặc biệt, và dù cái khả năng ấy có bị ngăn cách, đứt quãng do khoảng cách, thì hắn vẫn có thể sử dụng nó một cách tự nhiên trên chiến trường.

MỘT SỐ CÂU NÓI :
I have seen how this war ends. – Ta đã thấy cuộc chiến này kết thúc như thế nào. (Khi được pick)
I’ve seen this…in my dreams. – Ta đã nhìn thấy điều này trong giấc mơ (Khi chết)
In the land of time, the no-eyed man is king. – Ở vùng đất của thời gian, kẻ không có mắt là vua (Khi hồi sinh)
You become past tense – Ngươi đã trở thành quá khứ (Khi giết 1 hero bất kì)
I foresaw your death the moment you were born – Ta đã thấy trước cái chết của ngươi kể từ thời điểm mà ngươi được sinh ra (Khi giết 1 hero bất kì)
I have seen the future; you’re not in it – Ta đã nhìn thấy tương lai; ngươi không có trong đó