Các cấp độ của Mutant (X-Men)

0
1998

Các cấp độ của mutant:

0. Cấp độ Beyon Omega : chỉ có số lượng cực kỳ ít mới đạt dược Sức Mạnh không giới hạn thậm chí sức mạnh ngang ngửa hoặc vượt xa các thực thể vũ trụ vd : Franklin Richards ….

1. Cấp độ Omega: Là những mutant trâu bò nhất, khủng bố nhất, mạnh nhất. Họ có thể kiểm soát khá tốt sức mạnh của mình và để phát triển của họ lên mức cao nhất, nguồn sức mạnh của họ có thể là vô tận. Sức mạnh của họ thường có khả năng ảnh hưởng lớn đến môi trường, sinh vật hay là 1 số có thê phá hủy hay thay đổi 1 hành tinh. VD: Phoenix, Ice Man, Emma Frost, Rachel Grey,…

2. Cấp độ Alpha: Là những mutants mạnh mẽ và đáng sợ nhất chỉ sau cấp Omega. Sức mạnh của họ rất lớn. Họ ở hình dạng của ng bình thường và điểu khiển tốt sức mạnh của họ. VD: Cable, Colossus, Gambit, Quick Silver,…

3. Cấp độ Beta: Họ cũng tương tự như Alpha nhưng họ có vấn đề về việc kiểm soát năng lực của mình. VD: Cyclops (ko thể kiểm soát tia Optic), Wolverine (ko kiểm soát được khả năng Healing Factor), Havok, X-23,…

4. Cấp độ Delta: những mutant bình thường, có sức mạnh vừa phải, có hình dáng như người bình thường, kiểm soát tốt sức mạnh, chiếm phần lớn Mutants. VD: Domino, Callisto,…

5. Cấp độ Gamma: họ có thể có sức mạnh rất lớn nhưng họ có vấn đề với sức mạnh của mình, khiến họ ko đk bình thường. VD: Night Crawler,Mystique, Azazel (da, hình dáng khác người), Rouge (chạm vào ai cũng khiến họ ngất đi và lấy sức mạnh + kí ức của họ), Sabretooth,…

6. Cấp độ Epsilon: họ có hình dáng khác người nhưng khác với cấp Gamma cho họ được sức mạnh hay khả năng thì ở Epsilon nó thường khiến họ khó hoạt động bình thường, gây khó khăn cho họ. VD: Beak, Bliss,..