Master Order

0
1208

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN MASTER ORDER

Tên thật: Master Order
Biệt danh: Master Order
Người thân: Không
Nhóm: Không
Vũ trụ: Earth-616
Đặc điểm nhân dạng:
+Giới tính: Thay đổi
+Cao: Thay đổi
+Nặng: Thay đổi
+Mắt: Thay đổi
+Tóc: Thay đổi

II.TIỂU SỬ MASTER ORDER

Sau Big Bang, Master Order được tái sinh cùng với Lord Chaos, Death, Eternity và các thực thể vũ trụ khác. Cùng với Lord Chaos, ông ta đã tạo ra In-Between. Ông, cùng với tất cả các các thực thể vũ trụ khác đã bị giết bởi những Beyonders trong quá trình hủy diệt Đa Vũ Trụ. Khi Multiverse được tái tạo, các thực thể vũ trụ được hồi sinh, bao gồm cả Master Order.

Khi Multiverse được tái tạo, các thực thể vũ trụ quay trở lại, bao gồm cả Lord Chaos. Lord Chaos và Master Order đã trở nên bất mãn với sự tiến hóa của Galactus từ một lực lượng hủy diệt đến một lực lượng sáng tạo, cho rằng ông sẽ đe dọa sự cân bằng vũ trụ. Họ đưa Galactus vào phiên xử trước Living Tribunal, và Galactus nhận được phán quyết cho phép anh ta giữ lại vai trò mới của mình, tuyên bố rằng một vũ trụ đã có một trật tự mới có nghĩa là hệ thống phân cấp vũ trụ sẽ không được thiết lập lại. Master Order và Lord Chaos đã phản đối, và giết Tribunal để thay thế vị trí của ông như là người pháp xét đa vũ trụ.
Họ đã cố gắng biến Galactus trở lại hình dạng tham ăn cũ. Tuy nhiên, sức mạnh đã cho phép Order và Chaos có thể giết chết Living Tribunal lại không thể ngăn chặn Galactus. Do không còn hệ thống phân cấp nào – không còn Tribunal, điều đó có nghĩa là Galactus đồng cấp với Order và Chaos, vì vậy họ không thể áp đặt ý chí của họ lên ông ta. Bởi vì điều này, Order và Chaos đã tìm đến đầy tớ của họ, In-Between, và buộc ông ta cùng kết hợp với Master Order và Lord Chaos để trở thành một bản thể mới, đại diện cho một trật tự mới gọi là Logos. 
Logos cuối cùng bị đánh bại và tách ra thành những sinh vật riêng biệt bởi linh hồn của Black Panther. Cả Lord Chaos và Master Order sau đó phải đối mặt với Living Tribunal đã tái sinh để trả lời cho hành vi sai trái của họ.

III.QUYỀN HẠN VÀ KHẢ NĂNG CỦA MASTER ORDER

Kiểm soát sự trật tự: Là một thực thể vũ trụ đại diện cho sự trật tự, Master Order có một nguồn năng lượng vũ trụ to lớn. Trong khi sở hữu chiếc găng Infinity Gaunlet, Thanos đã đánh giá Order mạnh hơn Galactus. Order có thể điều khiển thực tại ở một mức độ không rõ, đặc biệt hiệu quả ở việc tạo ra và điều khiển sự trật tự.
Master Order là đối lập với Lord Chaos và là chủ nhân của In-Betweener.
IV.THÔNG TIN THÊM
Master Order không thể tồn tại nếu không có Lord Chaos và ngược lại.
Dịch giả: Gen Shunryuu