Thổ Hành Tôn & Đặng Thiền Ngọc

0
18916


Chồng thì béo lùn xấu xí, vợ thì xinh đẹp thanh tao, nhìn như một đôi đũa lệch, không khác gì cặp đôi Vương Anh – Hỗ Tam Nương trong truyện Thủy Hử.

Thổ Hành Tôn vốn là học trò của Cù Lưu Tôn bên Xiển Giáo, có phép địa hành. độn thổ rất giỏi, ngày đi được ngàn dặm, bị Thân Công Báo xúi giục, lấy trộm bảo bối của sư phụ, lén trốn đến đầu quân cho Đặng Cửu Công.

Ban đầu Thổ Hành Tôn ở dưới trướng Đặng Cửu Công không được trọng dụng, bởi ngoại hình thấp lùn, xấu xí, nhìn trông rất hãm, không có vẻ gì là làm nên chuyên. Sau Thổ Hành Tôn dùng thuốc tiên đem ra trị thương cho cha con họ Đặng, lúc bấy giờ mới được trọng dụng. Chính nhờ ngoại hình lùn tịt của mình, hóa ra lại trở thành lợi thế khi cận chiến, các tướng địch khó lòng đánh trúng. Thổ Hành Tôn lại có bảo vật của sư phụ là dây Khổn Tiên, nhờ thế mà bắt sống được Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, lại suýt bắt được cả Khương Tử Nha.
Được Đặng Cửu công hứa gả ái nữ Đặng Thiền Ngọc cho nếu đánh thắng quân Tây Kì, Thổ Hành Tôn hăng hái ra trận. Thổ Hành Tôn lợi dụng thuật độn thổ của mình, vào tận thành Tây Kì, định bụng ám sát Võ Vương nhưng không thành công, về sau bị sư phụ Cù Lưu Tôn đến thu phục, đành quy hàng Tây Kì. Tuy là hàng tướng nhưng cũng có số hưởng. Vì có duyên phu thê với Đặng Thiền Ngọc nên được Tử Nha tha tội, lại được gả nàng Đặng cho nên duyên vợ chồng.
Thổ Hành Tôn ỷ tài độn thổ của mình, thường cãi quân lệnh, tự động mò vào doanh trại địch thám thính, trộm bảo vật, nhiều phen suýt chết. Về sau bị tướng nhà Thương là Trương Khuê (cũng có phép địa hành), giết chết tại chân núi Hiệp Long. Linh hồn Thổ Hành Tôn bay lên bảng Phong Thần, được phong Thổ Phủ Tinh.

Đặng Thiền Ngọc là con gái Đặng Cửu Công, tuy là nữ nhi nhưng võ nghệ không kém gì nam nhân, tự nguyện theo cha ra trận. Trong truyện miêu tả Đặng Thiền Ngọc tuổi vừa 16, nhan sắc tuyệt trần, mắt xanh như nhung, môi thắm tựa son, thật không khác gì tiên nga giáng trần.

Đặng Thiền Ngọc có món bảo bối là viên đá Ngũ Quang, tỏa ra 5 đạo ánh sáng, chuyên dùng để ném vào địch thủ. Các tướng bên Tây Kỳ vì coi thường nữ nhân nên đều bị nàng ném đá cho sưng mặt sưng mũi, sau chỉ có Dương Tiễn là khắc chế được.

Tử Nha bày mưu cho Thổ Hành Tôn bắt cóc được Đặng Thiền Ngọc đem về bái đường, nàng đành thuận theo duyên số, đi thuyết phục cha mình là Đặng Cửu Công cùng quy hàng Tây Kỳ, trở thành chiến tướng của nhà Châu.

Về sau Thổ Hành Tôn bị Trương Khuê giết, Đặng Thiền Ngọc nóng lòng báo thù, tự ý đem quân ra đánh, bị vợ của Trương Khuê là Cao Lan Anh giết, linh hồn lên bảng Phong Thần, được phong Lục Hiệp Tinh.

Cre: Fanpage Epic