Vài điều về M-Body của thực thể vũ trụ Marvel

0
1620

Bấy lâu nay nhiều lần khái niệm ‘M-body’ của 1 thực thể được nhắc đến, và nó đã khá quen thuộc với dân comic, nhưng với ai không đọc comic thì đây còn là một khái niệm khá mơ hồ. Vậy M-Body là cái gì?

Đầu tiên, bạn phải hiểu rằng những thực thể vũ trụ (như Living Tribunal, Eternity, Death,…) đều không phải là các physical being (hiểu nôm na họ không được cấu tạo nên từ những nguyên tử vật chất) mà là các abstract being – là những khái niệm trừu tượng vượt qua cả trí tưởng tượng, hay nói cách khác thì True Form (chân thể) của họ là thứ não bộ nhỏ bé của các sinh vật như chúng ta không thể nhận thức được. True Form của các thực thể này chỉ tồn tại trong hình thái rất nhiều chiều, cao cấp hơn so với vũ trụ vật lí của chúng ta. Thế nên, để mang True Form của họ vào chiều không gian và tương tác với các sinh vật cấp thấp là một chuyện không đơn giản.

Và thế nên khái niệm M-Body (Manifestation Body) ra đời. Hiểu nôm na một M-body là một dạng hình hài vật lí và có thể được nhận thức bằng giác quan của các sinh vật thông thường. Các M-body này chỉ sở hữu sức mạnh bằng 1 phần nhỏ của true form.

Vậy quy trình tạo ra 1 M-Body như thế nào? Quá trình này diễn ra trên một chiều không gian cấp cao của cả Đa vũ trụ tên là Dimesion of Manifestation- nơi này chính là chiều không gian đám thực thể vũ trụ hay dùng để họp mặt. Ở nơi này có tồn tại một tộc thực thể được gọi là Manifestations- chính là những kẻ được đám thực thể thuê để chế M-Body. Một thực thể sẽ truyền năng lượng cho Manifestations, và sau khi hấp thụ năng lượng này đám Manifestation sẽ tạo ra các M-Body (một phần năng lượng được các Manifestation sử dụng để nuôi sống bản thân). Thực thể đại diện cho đám Manifestation này tên là Athropomorpho.

Đôi khi, những thực thể không hẳn là trừu tượng (như Galactus, Celestial,…)- thường được gọi là Finite Being, thì ít sử dụng M-body, nhưng họ cũng sử dụn M-body trong một số trường hợp.

Nguồn: Hội hâm mộ Marvel Group