14 dị nhân cấp Omega chính thức được công nhận bởi Jonathan Hickman

3
2890

Mới đây, trong House of X, Jonathan Hickman đã chính thức đưa ra định nghĩa cho khái niệm Mutant cấp Omega, cũng như những Mutant Omega đã biết.

Theo đó, Omega Level sẽ chỉ áp dụng chuyên biệt cho 1 loại sức mạnh, mà người đó đạt đến ngưỡng cực đại là không giới hạn, không thể bị vượt qua. Ví dụ như cả Magneto và Forge đều là Mutant mạnh nhất trong dạng năng lực của mình, nhưng năng lực của Forge có thể bị vượt qua (và đã bị vượt qua bởi nhiều cá thể khác), còn Magneto thì không. Thế nên Magneto là Mutant Omega về khả năng thao túng từ trường. Ngoài ra thì 1 Mutant cấp Omega, dù có thể có nhiều hơn 1 năng lực, nhưng thường chỉ có 1 cái là đạt cấp Omega. Ví dụ Jean Grey có cả Telepathy (ngoại cảm) và Telekinesis (điều khiển vật thể) nhưng chỉ có Telepathy đạt Omega.

DANH SÁCH 14 DỊ NHÂN OMEGA ĐƯỢC CÔNG NHẬN:

1. Monarch (Jamie Braddock) – năng lực Omega: điều khiển thực tại lượng tử (Jamie có khả năng cảm nhận và điều khiến các ‘dây thực tại’ của vũ trụ, bằng cách tác động lên các ‘dây’ vô hình này mà anh có thể thao tính thực tại theo ý muốn)

2. Iceman (Bobby Drake) – năng lực Omega: điều khiển nhiệt độ. (cụ thể là hạ nhiệt độ. Năng lực cho phép Iceman có thể đạt đến ngưỡng độ không tuyệt đối- 0 độ K)

3. Elixir (Joshua Foley) – năng lực Omega: thao túng sinh thể: cậu có thể tùy ý thao túng mọi cấu trúc sống ở cấp độ gen, thậm chí là cấp phân tử, và cả điều khiển năng lượng sống.

4. Marvel Girl (Jean Grey) – năng lực Omega: ngoại cảm. Khẳng định Jean là nhà ngoại cảm mạnh nhất hành tinh, dù không có Phoenix chăng nữa.

5. Legion (David Haller)– năng lực Omega: thao túng quyền năng: quá nổi rồi chắc không cần giải thích nhỉ?

6. Magneto (Erik Lehnsherr) – năng lực Omega: điều khiển từ tính

7. Proteus (Kevin MacTaggert)– năng lực Omega: điều khiển thực tại tâm linh- cái sức mạnh này giải thích khá là khó- hiểu nôm na thì Proteus có trạng thái cơ thể cấu thành từ năng lượng tâm linh, và có thể nắn chỉnh thực tại bằng năng lực tâm linh của mình.

8. Mister M (Absalon Mercator) – năng lực Omega: điều khiển vật chất. Năng lực này của Mister M khủng đến mức có thể tác động vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử- bao gồm mọi dạng vật chất cấu thành từ các hạt.

9. Storm (Ororo Munroe)– năng lực Omega: điều khiển thời tiết. Cái này nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất quyền năng cho phép Storm điều khiển mọi hình thái của thời tiết, chi tiết ở cấp độ hơi ẩm, nồng độ chất, nhiệt độ,…

10. Exodus (Bennet du Paris)– năng lực Omega: Telekinesis (điều khiển vật thể) hiểu nôm na là điều khiển mọi thứ. Exodus thậm chí có thể điều khiển cả điện từ trường của Trái đất để tạo ra energy blast.

11. Kid Omega (Quentin Quire) – năng lực Omega: ngoại cảm. Dù còn rất trẻ những Kid Omega có thể xem là người mang tiềm năng ngoại cảm khủng nhất, được Phoenix nhắm làm vật chủ trong tương lai. Không chỉ là đọc suy nghĩ hay điều khiển, Quentin còn có thể tạo các vật thể cấu trúc tâm linh.

12. Powerhouse (Franklin Richards) – năng lực Omega: thao túng thực tại vũ trụ: cái này khỏi cần bàn rồi nhỉ.

13. Vulcan (Gabriel Summers) – năng lực Omega: Thao túng năng lượng. Có thể hấp thụ, giải phóng, chuyển hóa và điều khiển mọi dạng của năng lượng.

14. Hope (Hope Summers)- năng lực Omega: Thao túng năng lực. Về cơ bản thì sức mạnh này cho phép Hope copy sức mạnh của bất kì Mutant nào (nhiều người một lúc cũng được) và bội hóa nó lên rất nhiều lần.

Ngoài ra, các Omega Mutant được Krakoa xem như tài sản báu vật quốc gia cần được bảo vệ và hướng dẫn.

Nguồn: Comik Nerd