Khổng Tuyên

0
6741

Xuyên suốt bộ truyện Phong Thần, các chương hồi đều theo motif một tướng bên nhà Thương được cử ra cự với quân Tây Kỳ, đa phần có chút bản lãnh nhưng vì các tướng Tây Kỳ quen trò đánh hội đồng, tất cả cùng xông lên quây đối thủ một lúc nên tướng bên Thương đại bại hết. Nhưng với nhân vật Khổng Tuyên này, quân Tây Kỳ thực sự đã gặp phải đối thủ khó nhằn.

Khổng Tuyên được cử ra trấn ải Tam Sơn thay Hồng Cẩm. Y nguyên là Khổng Tước Minh Vương – loài chim công cao quý đầu thai xuống trần chứ không phải hạng tướng tầm thương, sau lưng tỏa ra 5 đạo hào quang sáng chói, tất cả tướng địch, binh khí, bảo bối gì đem ra đều bị 5 đạo hào quang đó hút vào, ngay đến gương chiếu yêu đem ra dùng cũng không thể soi ra được chân thân của Khổng Tuyên.
Chính nhờ bản lĩnh này mà Khổng Tuyên liên tiếp thắng trận, đánh cho quân Tây Kỳ thua liểng xiểng, bắt sống hàng loạt chiến tướng như Hồng Cẩm, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Hoàng Phi Hổ, Sùng Hắc Hổ, Lý Tịnh, Kim Tra, Mộc Tra… Ngay đến mấy đại tiên như Nhiên Đăng, Lục Yểm ra đánh cũng bại trước họ Khổng. Mãi sau có vị đạo tăng là Chuẩn Đề đến thu phục, mới chịu bị bắt, hiện nguyên hình là con công một mắt, theo Chuẩn Đề về Tây phương cực lạc để tu hành.

Cre: Fanpage Epic