Puck

0
417

“Stay and amuse me!”
“Ở lại và chơi đùa với tớ!”

Từ cái nhìn đầu tiên, người khác sẽ cảm thấy về Puck như một đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, và Puck vẫn luôn sử dụng tấm mặt nạ ấy để che dấu bản chất thật sự của mình. Puck xuất hiện trong hình thái vị thành niên của một Faerie Dragon (Tiên Nữ Long), một tạo vật có tuổi thọ gần như vô hạn, và bản thân Puck đã dành tới hơn một ngàn năm ở trong hình thái này. Bởi vậy, xét theo một khía cạnh nào đó, Puck đúng thật là một đứa bé, nhưng nó sẽ vẫn bé như thế cho đến khi những thành phố của hiện tại đã tiêu tán thành tro bụi.

Động cơ thật sự của Puck là gì? Kẻ khác sẽ không bao giờ đoán được. Che dấu dưới cái vẻ ngoài ham chơi ấy, rất có thể là một mục đích sâu xa đen tối hơn. Chỉ có một sự thật duy nhất về Puck mà người khác cảm nhận được, đó là sự ham thích tưởng chừng như vô tận của nó với những trò nghịch ngợm và quấy phá.

MỘT SỐ CÂU NÓI CỦA PUCK:

“This should be less tiresome than another age in chrysalis.” – “Nơi đây hẳn sẽ bớt nhàm chán hơn so với khi nằm trong trứng!” (Nói khi xuất hiện trong game)

“We two did sport, but in the end she tired.” – “Hai chúng tôi đã chơi thể thao, nhưng cô ấy lại mệt vào phút cuối!” (Nói với Enchantress sau khi kill)

“I have been to Claszureme. They still speak of their relief at being rid of you.” – “Ta đã từng tới Claszureme. Họ vẫn nói rằng họ cảm thấy như được cứu rỗi vì thoát khỏi ngươi!” (Nói với Void sau khi kill)

“It would seem that almost anything can call itself a dragon in this age” – “Vào cái thời đại này, dường như bất cứ thứ gì cũng có thể tự xưng là một con Rồng thì phải.” (Nói với Jakiro sau khi kill)

“If you are truly some sort of dragon, you must be a juvenile form.” – “Nếu ngươi thực sự là một con Rồng, ngươi hẳn vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên.” (Nói với DK sau khi kill)

“Unnerving. I understood every word.” – “Đừng kích động. Ta hiểu từng từ ngươi nói” (Nói với Spectre sau khi kill, vì Spectre vẫn luôn nói rằng không ai hiểu nàng)

“Hatched on a frond of the Undertree, I devoured leaf, stalk, root and all of my sibs. Yet, only halfway through this Eon, I already hunger for more!” – “Nở ra trên một chiếc lá của Undertree, ta đã nuốt hết lá, thân cây, rễ, và tất cả các anh chị em của mình. Ấy vậy mà, chỉ mới qua một nửa của niên kỷ này, ta đã lại thấy đói.” (Nói một mình)