Skeleton King

0
639

“Bone is strongest where it’s mended.”
“Xương cốt mạnh nhất ở nơi mà nó tái tạo.”Là nạn nhân của một câu thần chú trường sinh thất bại, Ostarion the Skeleton King đã xây dựng lên cả một đế chế từ thi cốt của chính địch nhân của hắn. Skeleton King còn sống chỉ là để mở rộng phạm vi chinh phục đến những nơi mà hắn có thể chạm tới. Và miễn là hắn còn có thể xây dựng và bổ sung thêm cho đế chế của mình, hắn-sẽ-không-chết.

Skeleton King dùng những chiếc xương bị đốt trọi để làm tường cho cung điện của hắn, dùng xương cốt của địch nhân và các loài sinh vật để xây lên những con đường, thậm chí đến cả cây cối hay những cảnh vật khác cũng đều bị di dời, và thay thế bằng những vật phỏng chế làm từ xương cốt.

Trải dài từ Ivory Forest đến Throne of Bone (Bạch Cốt Vương Tọa) trên ngọn tháp Ostarion, không gì xảy đến trên cái đế chế xương cốt (Empire of Bones) khổng lồ ấy có thể lọt khỏi sự hiểu biết của Skeleton king.

*“Xương cốt mạnh nhất ở nơi mà nó tái tạo”, nói sau khi hồi sinh từ Ultimate.

*Không thấy nhiều mối liên hệ giữa King và Queen (of Pain) của chúng ta. Tuy nhiên, như mọi người đàn ông khác (dù hắn đã chết từ lâu), vị vua vĩ đại này cũng không thoát khỏi sự quyến rũ từ Thống Khổ Nữ Hoàng:

“Ah, Queen of Pain, my bones are yours to crack.” – “A, Queen of Pain, đám xương của ta là để cho nàng bẻ gãy!”
Trong khi đó, Queen of Pain cùng từng trêu trọc hắn:
“Bones and no flesh? Where’s the pleasure in that?” – “Chỉ có xương mà không có thịt? Đâu là niềm khoái lạc ở trong đó?”