Sven

0
718

Sven là con rơi của một hiệp sĩ Vigil và một cô gái Pallid Meranth, lớn lên tại vùng Shadeshore Ruins. Sau khi người cha bị hành quyết do vi phạm luật của Vigil, còn mẹ lại bị chính bộ tộc ruồng bỏ, Sven đã tự dặn lòng danh dự không thể có được từ bất cứ địa vị xã hội nào mà chỉ có thể tìm thấy bởi chính bản thân. Sau cái chết đau khổ của mẹ, chàng ghi danh vào học ở viện Hiệp sĩ Vigil nhưng giấu biệt danh tính. Mười ba năm trời học ở chính ngôi trường của cha, Sven phải học những điều luật kết tội ngay cả sự tồn tại của bản thân mình cũng là một điều ghê tởm.

Rồi ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà lẽ ra Sven đọc lời tuyên thệ hiệp sĩ, thì chàng đã đoạt lấy thanh gươm Outcast Blade, đập tan Sacred Helm (Mũ Thánh), đốt bỏ bộ luật Vigil trong ngọn lửa thiêng của Vigil. Chàng rời bước khỏi Vigil Keep, bắt đầu một hành trình mãi mãi đơn độc theo đuổi luật lệ của riêng mình. Chàng vẫn là một Hiệp sĩ… nhưng là một Hiệp sĩ lang thang (Rogue Knight). (ngắn gọn súc tích  )

MỘT SỐ CÂU NÓI TRONG GAME:
Khi hạ gục 1 tướng bất kì
-You should not have crossed me. “ngươi không nên làm trái ý ta”
-Rogue Knight claims another. “Kị sĩ lang thang tuyên bố khác” (ý chỉ là “tao nói khác ý mày và mày phải chịu”)
-Death comes to all. “cái chết cho tất cả mọi người”
You died well enough. “ngươi chết là đủ rồi”
Khi hạ gục những đối thủ đặc biệt:
-You call yourself a knight? Huh. “ngươi tự gọi các ngươi là kị sĩ ư???”, I guess they let just anyone be a knight these days. “ta đoán rằng họ có thể để bất cứ ai trở thành hiệp sĩ trong những ngày này” nói khi hạ những heroes kị sĩ (CK, Omni, DK)
-What kind of knight are you? “người là thể loại hiệp sĩ gì thế?”, Did you think your wings would save you? “ngươi nghĩ đôi cánh đó có thể cứu ngươi à?”, Dragon or Knight. Make up your mind “rồng hay kị sĩ. Hãy giữ nó cho ngươi” nói khi hạ DK
-What you call righteousness, I call foolishness. “những gì các ngươi cho là đúng đắn, ta gọi đó là sự ngu xuẩn” nói khi hạ Omni hoặc Chen.
-Curse you and the horse you rode in on. “nguyền rủa ngươi và con ngựa ngươi cưỡi”, There’s enough chaos in this world already. “có quá đủ hỗn độn trong cái thế giới này rồi” nói khi hạ CK.
-That will settle you. “điều đó sẽ xử ngươi” (ý nói Storm nói nhiều như thế sẽ bị đánh ấy mà), Enough jumping around. “nhảy nhót thể đủ rồi”, That one gives me such a headache “cái thằng này làm tao đau đầu thật”, The storms answer to me. “bão tố sẽ trả lời ta” khi hạ Storm Spirit.
-Go sproink yourself! “đi mà lả lướt với ngươi ấy”, I’ve had enough of your bounding! “tao nhận đủ mấy cái nhảy tưng tưng của ngươi rồi”, Enough frivolity! “quá đủ mấy thứ phù phiếm rồi” khi hạ Enchantress.
-Hit the ground! “đo đất đi”, Dirt nap for you! “đất bẩn là cho ngươi”, Time to slow down.”đến lúc để chậm bớt đi rồi đấy” nói khi hạ Viper.
-That should slow you. “điều nó làm ngươi chậm chạp đấy”, May your venom consume you. “có lẽ độc tố của ngươi nuốt chửng ngươi rồi” nói khi hạ Venomancer
-Death and the maiden. “cái chết và trinh nữ”, I would not kill a maiden, but you force the issue. “Ta không muốn hạ sát một trinh nữ, nhưng cô đã ép buộc đấy” nói khi hạ Rylai.
-I have no regard for a knight who follows blindly. “ta không bận tâm đến một gã kị sĩ theo đuổi những thứ mù quáng”, Next time, consider your honor, Omniknight. “lần tới, hãy xem lại danh dự của ngươi đi, Omniknight”, You were not up to code, Omniknight. “ngươi không biết quy tắc, Omniknight” nói khi hạ Omni.
-I have cast you into hell, Chen. Doubt it not. “ta vừa ném ngươi xuống đi ngục đấy, Chen. Nghi ngờ điều đó không?” nói khi hạ Chen.
-Nobody likes a sneak. “chả ai ưa 1 kẻ lén lút” nói khi hạ riki.
-You should have stood and fought like a man, even if you’re not one “ngươi phải hiểu và chiến đấu như một người đàn ông, mặc dù ngươi không phải” nói khi hạ Weaver.
-Buy back your own hide now “giờ ngươi hãy mua lấy sự tự lẩn trốn đi” nói khi hạ BH
-Had I a face like yours, I too would wear such a mask. “ta cũng có một khuôn mặt giống như ngươi, ta cũng phải giấu nó sau lớp mặt nạ” nói khi hạ Jugg.