Enigma

0
676

“From void and shadow, I assemble”
“Từ hư không và bóng tối, ta tạo nên chính mình”

Quá khứ của Enigma là 1 thứ vô cùng bí ẩn. Sự tồn tại của hắn được lưu truyền từ đời này sang đời khác bằng những mẫu truyện hay truyền thuyết ma đa phần chúng chỉ là ngụy tạo. Trên thực tế, những tiểu sử thật sự về hắn được mô tả vô cùng bí ẩn: Enigma là sức mạnh của vũ trụ, là kẻ nuốt chửng các thế giới. Hắn tồn tại trong hư không, có lúc hữu hình, có lúc hư không. Hắn là con quái vật tồn tại giữa các vị diện

Có nhiều truyền thuyết nói rằng hắn từng là 1 nhà giả kim vĩ đại với ý muốn giải mã các bí ẩn của vũ trụ và đã bị chính vũ trụ nguyền rủa bởi cái ý định ngạo mạn đó. Một truyền thuyết khác nói rằng hắn là 1 loại trọng lực cổ xưa kì lạ, là vực thẩm của nhân cách – một gthanh âm méo mó nguyên thủy nhất của bóng tối, được hình thành trước khi tia sáng đầu tiên của vũ trụ xuất hiện. Và những truyền thuyết cổ xưa khác nói rằng hắn là 1 tinh tú đầu tiên bị hủy diệt, một lỗ đen vũ trụ có tri giác được sinh ra và trở thành một dạng sinh mệnh phức – động cơ của hắn không ai biết được, sức mạnh của hắn không ai có thể ngăn cản, bản thân hắn chính là sức mạnh của sự hủy diệt

*Enigma, Wisp, Chaos Knight và Keeper of the Light là 4 Fundamental (Nguyên tố cơ bản của vũ trụ). 4 Hero này có thể xếp vào 1 tộc, trong đó CK và KotL là kẻ thù của nhau.

*Fundamental là dạng cao cấp hơn của Elemental (Nguyên tố). Hero AA là một Ice Elemental (Nguyên Tố Băng), và AA coi Enigma là một Void Elemental (Nguyên Tố Hư Không). Tuy nhiên, Enigma không đồng ý với điều này, cho rằng AA, một dạng tồn tại thấp hơn (Elemental), sẽ không thể hiểu được những dạng tồn tại cao hơn (Fundamental).

*MỘT SỐ CÂU NÓI CỦA ENIGMA:
“I take form, consumer of worlds.” – Hình dạng của ta, hình dạng của kẻ hủy diệt các thế giới (nói khi được pick)
“If light cannot escape me, what hope have you?” – Nếu ánh sáng không thể thoát khỏi ta, thì ngươi hi vọng điều gì? (nói khi sử dụng ulti)

Nói khi giêt 1 hero bất kì :
“Materiality is fleeting” – Vật chất là phù du.
“Go to your next incarnation” – Hãy đến với kiếp sau của ngươi
Nói khi giết Ezalor :
“Though you spark suns to shine, you cannot escape me” – Mặc dù người thấp sáng cho mặt trời, nhưng ngươi không thể thoát khỏi ta.
“ Ezalor, the weak and infirm. – Ezalor, kẻ yếu đuối và tàn tật
“What you bring to life, I shall bring to death” – Những gì ngươi mang đến cho cuộc sống, ta sẽ mang chúng đên cái chết”
ur strength could not save you.” – Sức mạnh của ngươi không thể cứu ngươi (nói khi giết Chaos)
“Wisp, you cannot escape my grasp.” – Wisp ngươi không thể thoát khỏi tầm tay ta(nói khi giết Wisp)
“You have been too long in the cold” – Ngươi đã ở quá lâu trong lạnh giá (nói khi giết AA)
“Even time may fail in the face of gravity” – Ngay cả thời gian cũng có thể thất bại khi đối mặt với trong lực (nói khi giết Void)
“Gravity brings you down” – Trọng lực hạ gục ngươi(nói khi giết Batrider, Visage, Viper, Puck, Jakiro, Gyro, Destroyer)
Khi cùng team :
“Come Ezalor. We have endless work to do.” – Đến đây Ezalor. Chúng ta có khối việc cần phải làm (nói khi cùng team với Ezalor)
“Chaos Knight: the strongest of us all.” – Chaos Knight, kẻ mạnh nhất trong tất cả chúng ta (nói khi cùng team với Chaos)
“Wisp, we are familiar, you and I” – Wisp, chúng ta là ngươi thân, ta và ngươi (nói khi cùng team với Wisp)
“You mistake me Apparition. I am more than you know” – Ngươi đã hiểu sai về ta, ta vượt qua cả sự hiểu biết của ngươi (nói khi cùng team với AA)
“Ancient Apparition: an elemental in service to the Fundament.” – AA: 1 elemental với sức mạnh của của Fundament (nói khi cùng team với AA)