Io the Wisp

0
422

Wisp tồn tại ở khắp nơi, ở khắp vạn vật. Một vài kẻ lên án nó như một kẻ phá hoại, những vị học giả thì lại tôn sùng nó như thần linh. Wisp tồn tại ở trên tất cả các vị diện, mỗi một mảnh nhỏ trong thân thể nó đều có thể biến hóa vật chất ở bất kỳ thời điểm nào.

Tựa như cặp kỵ sĩ song sinh vĩ đại của bóng tối và ánh sáng (Chaos Knight và Ezalor), hay như bất kỳ nhà du hành nào khác tới từ thời cổ đại, với quá khứ và lai lịch đã bị bao phủ bởi thời gian, Wisp là một Fundamental – thứ vị diện còn cổ xưa hơn cả thời gian, một thực thể lang thang qua các lãnh địa và vượt xa ngoài tầm hiểu biết của loài người. Wisp không gì khác ngoài sự tổng hợp của lực hấp dẫn, lực hút và lực đẩy, một dạng của thứ liên kết các hạt vật chất lại với nhau. Cách duy nhất để Wisp có thể tồn tại ở vị diện vật chất là đem những năng lượng này biến hóa một cách cẩn thận.

Là một dạng thực thể mang đầy thiện ý, Wisp kết nối sức mạnh của nó với người khác, khiến năng lượng của họ càng trở nên mạnh mẽ. Không ai biết được mục đích của nó là gì, cũng như không ai tưởng tượng nổi sức mạnh của nó, Wisp xuyên qua các vị diện vật chất, là sự biểu hiện hoàn hảo cho sự thần bí của vũ trụ.

Wisp không nói gì cả, chỉ phát ra các âm thanh (nghe khá vui tai) tùy trường hợp mà thôi.

Wisp có thể tạm dịch là Tinh Thể Phát Sáng, Tinh Linh (khác với Fairy hay Elf), đại khái hiểu là một vật sáng lơ lửng là được